بدون تعارف بگوییم: افرادی که مشتریان دائم فستفودها هستند 51 درصد بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار میگیرند.

ما غذا میخوریم که شاداب و سرحال باشیم. وقتی مواد غذایی در خدمت سلامت نباشد و برعکس افسردگی و بی حالی عاید ما بکنند چه فایدهای دارد. از همین امروز دور سوسیس و کالباس و غیره را یک خط قرمز اساسی بکشید.
نتایج پژوهشی که در مجله
ی Public Health Nutrition به چاپ رسید نشان میدهد فستفودخورها نسبت به افرادی که مشتریان این مواد غذایی نیستند به میزان 51 درصد بیشتر افسرده میشوند. به عقیدهی محققان غذاهای آمادهی صنعتی، پیتزا، هاتداگ، همبرگرها، سوسیس و کالباس و حتی کیک و شیرینیجات صنعتی میتوانند شما را به دام افسردگی بکشانند.
به عقیده
ی محققان هر چه مصرف فستفودها و هلههولهها بیشتر باشد امکان ابتلا به افسردگی هم بیشتر خواهد بود.
علاوه بر این در این پژوهش مشخص شد بیشترین مشتریان فست
فودها معمولاً مجردها و افراد خانه نشین هستند که میزان کمی میوه، سبزیجات، دانهها و مغزهای روغنی، ماهی و روغن زیتون مصرف میکنند.
به عقیده
ی محققان هر چه مصرف فستفودها و هلههولهها بیشتر باشد امکان ابتلا به افسردگی هم بیشتر خواهد بود
این گروه افراد متأسفانه سیگاری هستند و معمولاً در هفته بیش از 45 ساعت کار می
کنند. در این پژوهش حدود 9000 شرکت کننده حضور داشتند که قبلاً دچار افسردگی نبوده و یا در حال مصرف داورهای ضدافسردگی بودند. این آزمایش شش ماه به طول انجامید.
محققان مشاهده کردند فست
فودخورها و طرفداران هلههولهها به میزان 51 درصد بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار دارند.
متأسفانه امروزه در دنیا بیش از 121 میلیون نفر با مشکل افسردگی دست به گریبان هستند. هنوز به طور کامل ارتباط بین افسردگی و نوع تغذیه مشخص نشده است اما نتایج این پژوهش نشان می
دهد که مصرف ویتامین B، اسیدهای چرب امگا 3 و روغن زیتون از ابتلا به این بیماری پیشگیری میکند.