خانه تکانی غیر اصولی علاوه بر کمردرد روی مفاصل افراد نیز آثار مخرب و گاه جبرانناپذیری میگذارد.

باز هم ایام خانهتکانی آخر سال و باز هم عمل نکردن خانمها به توصیههایی که بارها برای حفظ سلامت ستون فقراتشان بر آن تاکید داشتهایم، فرا رسید. این خانهتکانی غیراصولی و علاقه خانمها به تغییر دکوراسیون خانه بدون رعایت اصول ایمنی و سلامت و بدون کمک گرفتن از دیگران، آمار کمردردهای دیسکی را بالا میبرد.
... استراحت اولین گام در درمان دیسک کمر است. این بیماران باید چند روز به صورت مطلق همراه با مصرف دارو استراحت کنند
این توصیه ها را جدی بگیرید
*خانه تکانی غیر اصولی علاوه بر کمردرد روی مفاصل افراد نیز آثار مخرب و گاه جبرانناپذیری میگذارد.
*بارها تاکید کردهایم هول دادن یا کشیدن مبل و کمد و جابهجایی وسایل سنگین نباید به تنهایی انجام شود. دقت کنید با انجام این موارد دشمنی مستقیمی با کمر خود میکنید.
*شما خانمها نباید هرگز به تنهایی اجسام سنگینی مانند کپسول گاز را بلند کنید.
*به خاطر داشته باشید رعایت اصول سلامت ستون فقرات باید در اولویت ذهنی شما قرار بگیرد و پس از آن به امور خانهداری بپردازید.
*سلامت ستون فقرات عبارت است از رعایت مسایلی که عدم انجامشان یا بد انجام دادن آنها منجر به صدمه ستون فقرات میشود.
*شما در نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن و همه امور زندگی باید طوری برنامهریزی کنید که ستون فقراتتان تحتفشار نباشد.
*اینکه مدتها چمباتمه بزنید و به شستوشوی ظروف یا گلهای تزئینی بپردازید، صد درصد به کمر شما صدمه میرساند.
*باید قبل از نظافت به این مساله فکر کنید که طوری بنشینید تا کمرتان با لگن شما زاویه 90 درجه داشته باشد و حتما مفصل زانو کمی بالاتر از ران باشد.
*اگر قرار است ایستاده به شستوشو یا نظافت ظروف بپردازید و مدت طولانی جلوی ظرفشویی باشید حتما باید از زیرپایی استفاده کنید و هر از چند گاهی پای راست یا چپ خود را روی آن قرار دهید تا انحنای ستون فقرات شما تغییر کند و یک نقطه از آن تحت نیروی دائمی قرار نگیرد.
*به علاوه لازم است در این میان حواستان به رگهای پایتان باشد تا خون در آنها حالت سکون پیدا نکند.

*نباید در حالت خم به جلو یا حالت قوز کرده بایستید. این نکته هنگام جارو کشیدن دیده میشود
*اگر جاروبرقی ندارید و مجبورید با جارودستی کار کنید، بنشینید و جارو بکشید. حتی اگر شما روزی 15 دقیقه قرار باشد قوزکنید و جارو بکشید، بدونشک به دیسکهایتان آسیب میزنید.

*نکته مهم دیگر کفش یا دمپایی است که شما به پا میکنید. اگر پاشنه یا لژ کفش شما بلند یا کوتاه باشد، به انحنای ستون فقراتتان فشار میآورد.
*بهترین کفش برای همه گروهها که به ستون فقرات فشار نیاورد، کفش با پاشنه 3 تا 5 سانتیمتر است. پس نباید پا برهنه به نظافت بپردازید، چون علاوه بر احتمال آسیب پوست پا، به کمرتان هم صدمه میرسانید.
*دلیل اینکه خانمها بیشتر از آقایان در مطبهای پزشکان به خاطر کمردرد و پادرد دیسکی دیده میشوند، رعایت نکردن همین نکات ساده است.
*اغلب اوقات به خانمهایی که اصرار دارند لای پرزهای فرش را با فشار به کمر و دست خود جارو کنند، میگوییم آیا این کار ارزش درد کشیدن، هزینه کردن و آسیب به دیسکهایتان را دارد؟