رای تشخیص جنسیت فلفل دلمه ای، اونا رو وارونه کنین، فلفلائی که چهار تا برجستگی زیرشون دارن، اصطلاحا" ماده و اونایی که سه تا برجستگی زیرشون دارن اصطلاحا" نر هستن. فلفلهای ماده پر از دانه، اما شیرین و برای مصرف خوراکی به صورت خام مناسبترن و فلفلهای نر برای آشپزی مناسبن !!!