بهترین و تازه ترین مطالب پزشکی و آزمایشگاهی و طب سنتی در همین سایت
تبلیغات
سخن روز


 

آخرین ارسال های تالار
تاریخ : 7 شهریور 1391 09:32
نویسنده : salamat
نظرات : 11

بیماری‌فیبروکیستیک‌پستان‌(کیست پستان) عبارت‌است‌از یک‌بیماری‌شایع‌پستان‌در خانم‌ها که‌مشخصات‌آن‌معمولاً عبارتند از: توده‌های‌ غیرسرطانی‌و نیز درد. این‌بیماری‌می‌تواند از سنین‌بلوغ‌تا حوالی‌50 سالگی‌رخ‌دهد (حدود 20% خانم‌هایی‌که‌در سنین‌قبل‌از یائسگی‌قرار دارند دچار این‌بیماری‌هستند).
این‌بیماری‌غالباً پس‌از یائسگی‌برطرف‌می‌شود (مگر این‌که‌هورمون‌درمانی‌با استروژن‌انجام‌گیرد). این‌بیماری‌از آنجایی‌که‌شایع‌است‌، دیگر به‌عنوان‌بیماری‌در نظر گرفته‌نمی‌شود و معمولاً نگرانی‌از بابت‌آن‌وجود ندارد.
علایم‌شایع‌
توده‌ها معمولاً در هر دو پستان‌وجود دارند. ممکن‌است‌تنها یک‌توده‌وجود داشته‌باشد، اما معمولاً چندین‌توده‌وجود دارد.
- وقتی‌که‌روی‌این‌توده‌ها با نوک‌انگشتان‌فشار آورده‌می‌شود، بافت‌آن‌مقاومت‌ نشان‌می‌دهد و فشرده‌نمی‌شود. این‌توده‌ها ممکن‌است‌به‌هنگام‌لمس‌دردناک‌باشند.
- درد در کل‌پستان‌، خصوصاً درست‌قبل‌از شروع‌عادت‌ماهانه‌
- این‌توده‌ها غالباً قبل‌از عادت‌ماهانه‌بزرگ‌می‌شوند و بعد از آن‌کوچک‌می‌شوند.
- اندازه‌توده‌ها متغیر است‌. اگر توده‌ها نسبتاً بزرگ‌و در سطح‌پستان‌باشند، می‌توان‌آنها را به‌راحتی‌حرکت‌داد.
- توده‌های‌عمقی‌را شاید بتوان‌از سرطان‌پستان‌افتراق‌داد.
- ترشح‌از نوک‌پستان‌
علل‌
ناشناخته‌هستند، اما بروز آن‌احتمالاً به‌استروژن‌و دیگر هورمون‌های‌تولید شده‌توسط‌تخمدان‌ها مربوط‌است‌. میزان‌دریافت‌چربی‌نیز شاید نقش‌داشته‌باشد.
عوامل‌افزایش‌دهنده‌خطر
در بعضی‌از تحقیقات‌نشان‌داده‌شده‌است‌که‌نوشیدن‌قهوه‌و سیگار کشیدن‌موجب‌افزایش‌بروز این‌بیماری‌و گستردگی‌زیادتر آن‌می‌شود. اما در بعضی‌دیگر از تحقیقات‌، این‌عوامل‌خطر به‌اثبات‌نرسیدند.
پیشگیری‌
در هر حال‌تا زمانی‌که‌تکلیف‌این‌مسأله‌دقیقاً روشن‌نشده‌است‌، بهتر است‌سیگار نکشید و از نوشیدنی‌های‌کافئین‌دار پرهیز کنید.
پس‌از تشخیص‌، پستان‌ها باید هر ماهه‌توسط‌خود فرد از نظر به‌وجود آمدن‌توده‌های‌جدیدتر یا تغییر درتوده‌های‌قبلی‌بررسی‌شوند. در صورت‌بروز هرگونه‌تغییری‌به‌پزشک‌باید اطلاع‌داده‌شود.
ماموگرافی‌به‌طور منظم‌
عواقب‌مورد انتظار
توده‌های‌پستانی‌مرتباً ظاهر و پس‌از مدتی‌برطرف‌می‌شوند. البته‌بعضی‌از توده‌ها از بین‌نمی‌روند و به‌طور دایمی‌باقی‌خواهند ماند. این‌توده‌ها سلامتی‌را به‌خطر نمی‌اندازند.
گاهی‌می‌توان‌بعضی‌از کیست‌ها را با سوزن‌تخلیه‌کرد، که‌نهایتاً باعث‌می‌شود توده‌از بین‌برود. اگر توده‌پس‌از تخلیه‌کردن‌، به‌طور کامل‌از بین‌نرود، احتمال‌دارد سرطانی‌باشد و باید از آن‌نمونه‌گرفته‌شود و تحت‌بررسی‌میکروسکوپی‌قرار گیرد.
عوارض‌احتمالی‌
ندرتاً اتفاق‌می‌افتد که‌بعضی‌از توده‌ها ظاهراً خوش‌خیم‌به‌نظر می‌رسند اما در واقع‌سرطانی‌هستند. بنابراین‌برای‌رد سرطان‌غالباً لازم‌می‌شود بررسی‌های‌تشخیصی‌انجام‌گیرند. 

خودیاری

 : معاینه پستان Breast self-Examination
معاینه مرتب پستان کمک می نماید تا شما با احساس و ظاهر طبیعی پستان خود آشنا شوید تا در صورت وجود تغییر متوجه آن گردید . بهترین درمان معاینه پستان درست پس از خانمه پریود است .
در صورت لمس یک توده جدید ، تغییرات طولانی مدت در توده ، تغییر شکل نوک پستان یا تغییرات در پوست پستان ، بایستی با پزشک خود مشورت نمایید . در بسیاری موارد توده های پستان بی ضررند ، اما گاهی موجب سرطان پستان می شوند .

نواحی مورد معاینه

{ در آینه ظاهر پستان خود را مشاهده نمایید . نگاه دقیقی از نظر فرو رفتگی پوست و هر تغییر در نوک پستان یا اندازه و شکل پستانهای خود بنمایید.
{ یک دست را پشت سر خود در حالت دراز کشیده بگذارید و به آهستگی ولی محکم پستان را با حرکات چرخشی فشار دهید . تمام اطراف پستان ، زیر بغل و نوک پستان را لمس نمایید .
{ به آهستگی به نوک پستان با انگشتان فشار دهید .
{ پستان و نواحی بالا و زیر بغل را لمس کنید .

درمان‌
اصول‌کلی‌
- بررسی‌های‌تشخیصی‌عبارتند از ماموگرافی‌، سونوگرافی‌(برای‌افتراق‌ضایعات‌کیستیک‌از ضایعات‌توپر مفید است‌)، و نیز اقدامات‌تشخیصی‌مثل‌نمونه‌برداری‌یا تخلیه‌کیست‌
- پستان‌ها باید درست‌قبل‌یا به‌هنگام‌شروع‌عادت‌ماهانه‌هر ماهه‌توسط‌خود فرد معاینه‌شوند. در صورت‌بروز هرگونه‌تغییری‌در توده‌هایی‌که‌قبلاً تشخیص‌داده‌شده‌اند، به‌پزشک‌خود مراجعه‌کنید.
- سالانه‌حداقل‌یک‌بار برای‌معاینه‌پستان‌یا سایر بررسی‌ها به‌پزشک‌خود مراجعه‌نمایید. اگر سابقه‌سرطان‌در خانواده‌شما وجود دارد، امکان‌دارد نیاز به‌انجام‌معاینات‌به‌فواصل‌کمتر باشد.
- امکان‌دارد گذاشتن‌کمپرس‌سرد روی‌توده‌ها برای‌تخفیف‌درد کمک‌کننده‌باشد.
- هم‌در روز و هم‌در شب‌باید از یک‌سینه‌بند مناسب‌استفاده‌شود.
- گاهی‌توصیه‌می‌شود تومورهای‌خوش‌خیم‌یا ضایعات‌محتوی‌چربی‌نکروز شده‌در آورده‌شوند.
داروها
ممکن‌است‌برای‌درد، مصرف‌اسپیرونولاکتون‌و ویتامین‌ب‌یا ید توصیه‌شود.
ممکن‌است‌مصرف‌یک‌داروی‌ادرارآور (دیورتیک‌) به‌مدت‌10-7 روز قبل‌از عادت‌ماهانه‌برای‌بعضی‌از بیماران‌کمک‌کننده‌باشد.
ممکن‌است‌برای‌بعضی‌از علایم‌شدید، دانازول‌یا بروموکریپتین‌تجویز شود.
شواهدی‌وجود دارد مبنی‌بر این‌که‌ویتامین‌ـ ای‌ممکن‌است‌مفید باشد.
فعالیت‌
محدودیتی‌برای‌آن‌وجود ندارد. اما باید از فعالیت‌هایی‌که‌ممکن‌است‌باعث‌وارد آمدن‌آسیب‌به‌پستان‌ها شوند خودداری‌گردد.
رژیم‌غذایی‌
از نوشیدنی‌هایی‌که‌حاوی‌کافئین‌هستند (قهوه‌، چای‌، و برخی‌نوشیدنی‌های‌دیگر) پرهیز کنید.
از خوردن‌غذاهای‌چرب‌و سرخ‌کردنی‌خودداری‌کنید. نمک‌رژیم‌غذایی‌نیز باید کم‌شود.
در این‌شرایط‌به‌پزشک‌خود مراجعه‌نمایید
اگر هر کدام‌از موارد زیر رخ‌دهند:
- در پستان‌توده‌های‌تشخیصی‌داده‌نشده‌وجود داشته‌باشد.
- متوجه‌تغییراتی‌در توده‌شده‌اید، یا توده‌های‌جدید ظاهر شد
- ترشح‌از نوک‌پستان‌وجود داشته‌باشد.
- دو سال‌است‌که‌معاینه‌پستان‌توسط‌پزشک‌انحام‌نشده‌است‌.
- شما دچار علایم‌جدید و غیرقابل توجیه شده اید. داروهای‌مورد استفاده‌در درمان‌ممکن‌است‌عوارض‌جانبی‌به‌همراه‌داشته‌باشند.
کیست‌های پستان کیسه‌های پر از مایعی هستند که هنگامی تشکیل می‌شوند که غده‌های مولد شیر بزرگ می شوند.
علت بروز این کیست‌ها هنوز کاملا مشخص نشده است، گرچه اعتقاد بر این است که ایجاد آنها ناشی از به هم خوردن تعادل تولید و جذب مایع است.
کیست‌های پستان به خصوص در زنان در میان سنین 40 و 60 شایع هستند.
این کیست‌ها به صورت توده‌هایی در پستان احساس می‌شوند، اما برخی دیگر آنقدر کوچک هستند که تنها با ماموگرافی قابل تشخیص هستند.
اغلب کیست‌های پستانی خوش‌خیم هستند، و معمولا با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان همراه نیستند. اما همه کیست‌ها باید بدون تاخیر بوسیله دکتر ارزیابی شوند.
علائمی که گیج می‌کنند!
علائم سرطان سینه می‌تواند خیلی گسترده باشد؛ از توده پستان گرفته تا تورم وتغییر در پوست آن. البته لازم است بدانید هرچند که دربسیاری از مواقع هیچ علامتی وجود ندارد اما وجود علامت هم همیشه ناشی از سرطان نیست و ممکن است ناشی از عفونت یا کیست در پستان باشد.
در هرحال با دیدن علائم لازم است که به آن توجه کنید تا خدای ناکرده بی‌توجهی موجب پشیمانی آینده نشود. برای این کار لازم است هرماه خودتان را معاینه کنید و درصورت مشاهده علامتی با پزشکتان مشورت کنید.
بر خلاف تصور اغلب زنان، سرطان سینه معمولا درد ندارد. این سرطان معمولا با وجود توده در پستان یا زیر بغل، ترشح از نوک سینه یا فرو رفتگی آن، یا تغییرات پوست آن مشخص می‌شود. بنابر این درصورت مشاهده هرکدام از علامت‌های زیر به پزشک مراجعه کنید:
اگر توده‌ای در سینه داشتید؛ اگر در زیر بغل و بالای ترقوه توده‌ای داشتید که بعد از 2 هفته از بین نرفت؛ اگرشکل و اندازه یکی از سینه‌هایتان به تازگی تغییر کرده یا از نوک آن مایع ترشح می‌شود؛ اگر به تازگی نوک سینه فرو رفته یا رنگ و بافت پوست آن تغییر کرده (مثلا قرمز شده یا مانند پوست پرتقال فرورفتگی پیدا کرده).
اگر زود قضاوت کرده باشید با خواندن جملات بالا با خود گفته‌اید: این که کاری ندارد. معلوم می‌شود تشخیص این بیماری خیلی هم راحت است!
اما اشتباه کرده‌اید، چون این علامت‌ها همیشه خبر از سرطان نمی‌دهند. خوشبختانه شانس زیادی وجود دارد که علت چیز دیگری به غیراز سرطان باشد.
توده‌هایی که می‌آیند و می‌روند!
پیدا کردن توده در پستان یک علامت هشداردهنده است، اما همیشه هم به معنی سرطان نیست. اغلب توده‌های پستان غیرسرطانی و خوش خیم هستند ولی با این حال لازم است که تمام توده‌ها توسط پزشک بررسی شوند. (قضیه تشخیص زودتر، درمان بهتر که یادتان هست!)
بیش از نیمی از خانم‌ها تغییرات «فیبرو کیستیک» را تجربه می‌کنند: توده‌های دردناک در سینه که در بخشی از دوره ماهانه ظاهر شده و سپس از بین می‌روند. این تغییرات ناشی از نوسان هورمون‌ها در طول دوره ماهانه و نزدیک به زمان یائسگی است.
علت این تورم در واقع تکثیر سلول‌های غدد پستان و رشد و ایجاد بافت فیبروز در آن است. کیست‌های بزرگ‌تر وقتی ایجاد می‌شوند که این رشد زیاد، جلوی خروج ترشحات را از مجرای غده بگیرد. این توده‌ها معمولا در لمس جابه‌جا شده و درد مبهمی در سینه ایجاد می‌کنند.
کیست‌ها، کیسه‌های پر از مایعند که با اتساع و گشاد شدن مجرا ایجاد می‌شوند. این توده‌ها ممکن است نرم یا سفت باشند و وقتی فشارشان می‌دهید کمی حرکت کنند. زنانی که به یائسگی نزدیک می‌شوند معمولا این توده‌های سفت وحساس را لمس می‌کنند که می‌آیند و می‌روند.
این کیست‌ها اغلب 2هفته قبل از عادت ماهانه پدیدار شده و بعد از خونریزی ماهانه خودبه‌خود ناپدید می‌‌شوند. درد آن هم با کوچک شدن کیست از بین می‌رود. لازم است بدانید پزشک برای تشخیص توده‌ها از یکدیگر به روش‌های کمکی مانند بررسی محتوا و جنس توده با سوزن باریک ( اف ان  آ) نیاز دارد.
فیبرآدنوم توده‌های گرد لاستیکی و سفتی هستند که در اثر رشد بیش از حد بافت همبند و غددی ایجاد می‌شوند. این توده‌ها ممکن است به اندازه یک گوجه هم بشوند اما معمولا درد ندارند و وقتی فشارشان می‌دهید سرجایشان برمی‌گردند. این توده‌ها هم با تغییرات هورمونی بزرگ و کوچک شده و بیشتر در خانم‌های جوان دیده می‌شوند.
ماستیت یا عفونت سینه اغلب به‌وسیله باکتری‌هایی ایجاد می‌شود که هنگام شیر دهی وارد بافت سینه می‌شوند. اگر این عفونت موجب آبسه شود شما خواهید توانست توده یا بافت ضخیم شده پستان را لمس کنید. این عفونت گاهی هم در زنان بعد از دوران یاثسگی دیده می‌شود. در این حالت مجراهای شیر به‌خصوص در اطراف هاله پستان متورم شده و می‌توانند موجب درد و ترشح از نوک سینه و حتی فرورفتگی آن شوند.
ضربه به سینه هم ممکن است حالتی ایجاد کند که پزشکان به آن نکروز چربی می‌گویند. در این حالت توده سفت، گرد و متحرک بوده و خودبه‌خود محو می‌شود. گاهی هم تومورهای خوش خیم مانند پاپیلومای داخل مجرای شیر، علت توده‌های سینه است. این تومور ممکن است موجب ترشح از نوک پستان هم بشودکه معمولا خونی است.
اما توده‌های سرطانی پستان، معمولا بدون درد، سفت و بی‌شکل بوده و زیر دست حرکت نمی‌کنند چون توده به عضله زیری چسبیده است، پوست این ناحیه ممکن است قرمز یا فرو رفته باشد.
هر ترشحی نشانه سرطان نیست!
از آنجا که پستان یک غده است، ممکن است به‌طور طبیعی از نوک آن مایعی خارج شود، حتی اگر شما هیچوقت باردار نشده باشید. ترشح از نوک سینه یک مشکل شایع بوده اما به ندرت ناشی از سرطان است. این مشکل وقتی بیشتر مورد توجه قرار می‌‌گیرد که تنها از یک سینه بوده یا خونی باشد که باز هم لازم است پزشک تمام ترشحات نوک پستان را بررسی کند.
علاوه بر دستکاری و تحریک سینه‌ها با فشار دادن آن (که ممکن است در معاینه مکرر پستان اتفاق بیفتد)، گشاد شدن مجاری پستان به‌خصوص بعد از 40 سالگی و همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم پاپیلومای داخل مجاری، ضربه، آبسه و تغییرات فیبروکیستیک هم می‌توانند عامل این ترشح باشند.
گالاکتوره حالت دیگری است که از سینه ترشحی مانند شیر بیرون می‌آید. علت این ترشح، تولید بیش از حد هورمون پرولاکتین است. هرنوع اختلال هورمونی مانند بارداری و زایمان، مصرف قرص‌های ضد بارداری، مشکل غده تیروئید و تومور در هیپوفیز (که محل کنترل ترشح پرولاکتین است) هم ممکن است باعث این ترشح سفید، شفاف یا زرد شود.
اشتباهات گریز ناپذیر!
فرورفتگی نوک سینه هم در بسیاری از خانم‌ها به‌طور طبیعی وجود داشته و تنها تفاوتی طبیعی در گونه انسان است، اما اگر به تازگی ایجاد شده باشد باید به آن توجه کرد. علل دیگر این فرو رفتگی، غیراز سرطان می‌تواند عفونت زیر هاله پستان، اتساع و التهاب غدد زیر ناحیه و جراحی قبلی آن باشد.
تغییرات پوست پستان مانند قرمزی، تغییر در بافت و چروکیده شدن و فرورفتگی پوست پستان هم علائم دیگری هستند که اگرچه ممکن است در بیماری‌های پوستی مانند اگزما هم دیده شود، اما ممکن است نشانه‌ای از سرطان التهابی سینه باشد که در آن قسمتی از پوست سینه متورم و قرمز شده و مانند پوست پرتقال سوراخ سوراخ است. بنابر این با ظهور هر کدام از علائم لازم است برای بررسی بیشتر به پزشک مراجعه کنید.نظرات : 11 | بازدید از پست : 0
نظر شما در مورد این پست چیست ؟
mahboobegharibie | سه شنبه 11 مهر 1391 ساعت 19:17
در حد شناخت کامل و من بسیار استفاده کردم وبیشتر آگاه شدم
setare | پنجشنبه 19 بهمن 1391 ساعت 02:30
mer30 ali bud
زهراعزیزخانیظ | یکشنبه 29 بهمن 1391 ساعت 22:53
اگاهیهای خوبی بودباوجودتکراری بودن بخاطر زحمتتون ممنون درشتی فونت باعث شد همه را بخونم وچشمم خسته نشه
زهره ناصری | دوشنبه 19 فروردین 1392 ساعت 22:26
عالی وکامل بود مچکرم
الناز | شنبه 21 اردیبهشت 1392 ساعت 12:27
مرسی. خیلی مفید و کامل بود
sara | یکشنبه 12 خرداد 1392 ساعت 16:57
خیلی عالی بود.واقعا متشکرم من این بیماری رو دارم و خیلی استرس داشتم.من اکثرأ درد دارم.سیگار هم گاهی میکشم.چندبار رفتم دکتر و گفتن چیزی نیس اما باز میترسیدم آخه توی فامیل سرطان سینه داشتیم که آخر فوت کرد.با حرفاتون آروم شدم اما باز نگران آینده هستم آخه من هنوز 21سالمه...
مهرناز | یکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت 14:20
واقعا عالی بود,خیلی ممنون به خاطر زحمت هایی که کشیدین
مهسا اسماعیل زاده | شنبه 12 بهمن 1392 ساعت 11:01
مرسی از اطلاعات خوبتون.یه سوال داشتم من نزدیک 3 سال پیش عمل پروتز سینه انجام دادم و از زمان عمل تاکنون در یکی از سینه هایم درد داشتم که با مراجعه به پزشک معلوم شد کیست سینه دارم.آیا کیستها ربطی به عمل پروتز دارند؟
ارسال نظر

نظر شما :

برای افزایش امنیت لطفا کدی را که در تصویر زیر می بینید در کادر وارد کنید :
CAPTCHA Image   Reload Image
Enter Code*:

آمار جهانی

free counters

آخرین مطالب
  
 

با سلام به شما بازدید کننده ی عزیز ، امیدوارم مطالب سایت و همچنین مطالب تالارهای گفتمان رضایت شما را جلب کرده باشد . منتظر نظرات و پیشنهادات شما دوست عزیز هستیم .با تشکر